نفرات برتر المپیاد ,

۱۳۹۶/۱۰/۱۳ چهارشنبه
(26)
(46)
نفرات برتر المپیاد
نفرات برتر المپیاد
3 نفر برتر المپیاد علمی فاتح در هر پایه :

برای مشاهده کارنامه و رتبه بندی کلیک کنید و وارد آزمون خود شوید و پس ورود گزینه مشاهده نتیجه آزمون را بزنید
پایه هفتم
کد ملینام خانوادگینام
372681761ابراهیمیامیر مسعود
880430427جلالی فرملینا 
200346611یوسفیانمهدی

پایه هشتم :
نام خانوادگینامکد ملی
پناهیفاطمه4540180215
پناهیمحمد4540180207
زارعیمبینا372612091

پایه نهم:
 
کد ملینام خانوادگینام
372501613موسویسیده فاطمه
4901151959مشایخیزهرا
880387181کرهیانحنانه
نظرات کاربران
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

بستن
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

9 نظر